ชุมชนบ้านหนองมะนาว,,เทศบาลนครแหลมฉบัง,,หมู่ 4,8 ตำบลบางละมุง http://vadcharin.siam2web.com/

                        เว็ปไซต์ชุมชนบ้านหนองมะนาว นายสมโภชน์ ภู๋พยอม (ผู้ดูแลเว็ปไซต์) โทร 0899852463 sompoch2104@hotmail.com

                                                                                                

                                                     เทศบาลนครแหลมฉบัง

                                                         www.lcb.go.th

                      ชุมชนบ้านหนองมะนาว

                        

                                            ที่ทำการชุมชนบ้านหนองมะนาว             

                          หมู่ 4.8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

                               ชุมชนน่าอยู่  อุ้มชูการเกษตร  เขตไร้มลพิษ  ชีวิตสุขสบาย

 

                       

                                                                                

                                               นายวัชรินทร์  เกื้อกูลธรรมกุล

                                                                                          (ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว)

                                                                                                    โทร 0899395384


                                                   ท้องถิ่นมีปัญหา   ปรึกษาเรา

 

                                            คณะกรรมการชุมชนบ้านหนองมะนาว

                                        นายวัชรินทร์                เกื้อกูลธรรมกุล        

                                        นางวรรณา                  อยู่ยง                      

                                        นายสมควร                  บัวโทน                     

                                        นายเคนอุ้ย                  ดอนหอมตา              

                                        นายชลิต์                     ทองขาว                      

                                        นางบุญญิสา                อิ่มชุม                    

                                        นางวรรณา                  ออกผล                   

                                        นางวนิดา                    มีราคา                        

                                        นายปัญญา                 บำรุงศิลป์                 

                                        นายจักรินทร์                ทองคำ                   

                                        นายหมอก                   มีราคา

                                        นายประดิษฐ์                ทองหล่อ

                                        นายเฉลิมศักดิ์             จันทวลี

                                        นางมนกาญจน์            ขาวเจริญ 

 

                              ข้อมูลทั่วไปชุมชนบ้านหนองมะนาว        

 

           

      วัดสุกรีย์บุญญาราม                          โรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม

                                                                                                                                             

 1.จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฏร จำนวน 1,671 คน 1,075 ครัวเรือน 370 บ้าน

 (เจ้าบ้าน)

 2.จำนวนประชากร ชาย 791 คน หญิง 826 คน

3.อายุชุมชน 10 ปี (ตั้งเมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543)

4.ประวัติศาสตร์ความเป็นมาชุมชน

             เป็นชุมชนที้ตั้งขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยแยกจากบ้านบางละมุงหมู่ 4 บางส่วน

และชุมชนบ้านทุ่งกราดหมู่ 8 บางส่วน เดิมเป็นป่าไม้ผสมทุ่งหญ้ามีต้นมะนาวป่ามาก

จึงเรียกชื่อว่า

หนองมะนาว ต่อมามีการรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่ทำนา ป่าต่างๆจึงหมดไป ในชุมชนมีสถานที่

สำคัญคือ

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม และ วัดสุกรีย์บุญญาราม ซึ่งได้รับบริจากที่ดินจากนายสุกรีย์

ครุธสุข 

  

                          ขอเชิญร่วมบริจาค

                                     เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินขยายโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม

 

         เนื่องด้วยโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ต้องการซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การจัดกิจกรรม และเตรียมความพร้อม ที่จะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี รวมถึงเพื่อที่จะใช้เป็นสนามกีฬาและลานกิจกรรมในอนาคต ด้วย

 

        ดังนั้น จึงขอบอกบุญมายังท่าน เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว จำนวน7ไร่เศษมูลค่า6,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้ตกลงว่าจัดแบ่งเนื้อที่การร่วมบุญออกเป็น3,000 ตารางวา มูลค่าร่วมบุญตารางวาละ 2,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 

       ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญดังกล่าวนี้ สามารถบริจาคได้ที่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาฮาเบอร์มอ

 

                               เลขบัญชี  629-1-06000-9   หรือติดต่อสอบถามได้ที่

 

                  1.โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม  038-236610

 

                  2.ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว 089-9395384

 

                          กิจกรรมเพื่อหาทุน

                                     ซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม

 

 

                 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ชาวชุมชนบ้านหนองมะนาว และคณะกรรมการชุมชน

 

    คณะบริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง  คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม  และคณะสงฆ์

 

    ร่วมทอดผ้าป่าสามมัคคี  เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม  โดย

 

    มีผู้รวมบริจาคร่วมทำบูญได้จำนวนเงิน  1,060,000 บาท  ถือเป็นความสามัคีของชาวชุมชนบ้าน

 

    หนองมะนาวที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  แต่ยังขาดเงินอีกจำนวนมาก ที่จะมาดำเนินการตามวัตถุประ

 

    สงค์  ที่จะให้เด็กมีที่เรียนหนังสิอ  จึงบอกบุญมายังท่านที่มีจิตใจอันเป็นกุศล  ที่อยากเห็นเด็กไทยใน

 

     วันนี้มีการศึกษา  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียน  เพื่อการศึกษาเด็ก

 

     ได้ตามข้อมูลด้านบนดังกล่าว.....

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

               ข่าวสารชุมชนบ้านหนองมะนาว       

 

"

ข่าวสารชุมชน,เสนอแนะ,ร้องเรียน,แสดงความคิดเห็น  
ขอแนะนำเว๊ปไซค์ ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ
www.kaonamsub.blogspot.com http://kaonamsub.blogspot.com/
  สมใจ อินทร์บุตร09025/8/2557 17:41
โครงการดีๆของท่านวัชรินทร์ หรือประธานตี๋ของเรา
โครงการซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม  เป็นโครงการเพื่อเด็กในชุมชน  เพราะทุกวันนี้เด็กต้องเดินเรียน  เพราะห้องเรียนไม่พอเพียงในการเรียนการสอน  ส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก  ถือเป็นโครงการดีๆที่พวกเราทุกคนควรสนับสนุนส่วนท่านใดไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัว  เ ...
  คนหนองมะนาว02672/7/2554 11:28
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ขอเชิญร่วมบริจากเพื่อซื้อขยายโรงเรียน
   เนื่องด้วย โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ต้องการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและเตรียมความพร้อม ที่จะรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปีรวมถึงเพื่อที่จะใช้เป็นสนามกีฬาและลานกิจกรรมในอนาคตด้วย    ดังนั้นจึงขอบอกบุญมายังท่า ...
  แก่ง01778/5/2554 12:20
สะกิดคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองมะนาว
ผมมีโอกาสไปช่วยชุมชนหลายครั้ง  อดนึกสงใสไม่ได้ว่า อ.ป.ภ.ร ที่ไปอบรมมาที่เทศบาลแหลมฉบัง เสียงบประมาณไปต้องแยะชุมชนตัดชุดให้ ป้อมก็ของบไปสร้างกัน(ตอนนี้รื้อแล้ว)แต่พอเวลางานในชุมชนไม่เห็นมี อ.ป.ภ.ร มาดูแล ต้อนนั้นเห็นแย่งกันทำต้อนนี้ไปไหนกันหมดครับ..เหลือแต่ชุดในรุ่งเรืองทอง2คนหรือครับ... 
  สมโภชน์ครับ014517/1/2554 15:34
งานทำบุญประจำปีหมู่บ้านรุ่งเรืองทองชุมชนหนองมะนาว
ขอเรียนเชิญชาวหมู่บ้านรุ๋งเรืองทองและหมู่บ้านใกล้เคียง  ชุมชนบ้านหนองมะนาวร่วมงานทำบุญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2554ณ.หมู่บ้านรุ่งเรืองทองวันเสาร์ที่ 8 มกราคม2554เวลา18.00น.ร่วมสังสรรณและชมการแสดงของเด็กๆวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม2554เวลา10.00น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา11.00น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, ...
  สมโภชน์ครับ410456/1/2554 15:16
กำหนดการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองมะนาวประจำปี2554
กองทุนหมู่บ้านหนองมะนาว,,จะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนที่หมดวาระในปี2553,,ในวันศุกร์ที่14มกราคม2554เวลา18.00น.จึงขอเชิญสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน,,และมีกิจกรรมจับของขวัญรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน,,ฝากข่าวโดยท่านประธานหมอก  มีราคาครับ..
  สมโภชน์ครับ02446/1/2554 12:53
ครับผมยินดีนำเสนอเว็ปไซต์ชุมชนบ้านหนองมะนาว
เพื่อให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น,เสนอแนะ,หรือร้องเรียน,เรื่องราวต่างๆและปัญหาของท้องถื่น  นำเสนอคณะกรรมการชุมชนผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและ เพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสารของชุมชนภายใต้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน,ตาม ...
  สมโภชน์ครับ25235/1/2554 12:19
อ่านทั้งหมด ...

                                       

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 14,013 Today: 2 PageView/Month: 56

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...